با توجه به مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی، تبصره ١٩ قانون بودجه سال ٩٤، از تاريخ ۹۴/۱/۱ مبلغ١٠ ريال به هر پيامک ارسالی افزوده گرديده است.

محاسبه قیمت پیامک (حداقل 500 پیامک):


تعداد پیامک:

قیمت خرید پایه هر پیامک ۱۶۸. قیمت با توجه به میزان خرید متغیر است، برای اطلاعات بیشتر به صفحه تعرفه ها رجوع فرمایید.


سبد خرید خالیست!